Stichting Veilige Haven

het bevorderen van veiligheid, veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag in de Nederlandse zeehavens.

Stichting Veilige Haven (SVH) is opgezet om de veiligheid, veiligheidsbewustzijn en gedrag te veranderen in de Nederlandse zeehavens. Dat het geen vakbondsspeeltje is blijkt wel uit het feit dat inmiddels meer dan 40 bedrijven zich hebben aangesloten en de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben genomen door zitting te nemen in het bestuur van SVH.

Al met al geven beide partijen hiermee aan dat het best wel goed geregeld is met de veiligheid in Nederlandse havens, maar het kan altijd beter en dat moet ook.

Image
Beste werkgevers en werknemers in de havens,
We hebben allemaal te maken met de corona-pandemie. Deze eist wereldwijd veel slachtoffers, maar ook in Nederland. Inmiddels betreuren we ook het overlijden van een havenwerker en zijn er bij werknemers van een aantal bedrijven besmettingen geconstateerd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan of in elk geval te vertragen, heeft het RIVM richtlijnen opgesteld, die we inmiddels allemaal kennen, zoals: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboogholte, anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Richtlijnen van RIVM:

 • Zorg ervoor dat iedereen op veilige afstand van elkaar (1,5 meter) en van andere mensen op de schepen en de terminals kan werken en pauzeren;
 • Zorg ervoor dat iedereen die afstand ook in acht neemt bij het reizen naar het werk en naar huis;
 • Raad carpoolen van en naar het werk in deze periode af;
 • Neem waar nodig en mogelijk maatregelen om een fysieke scheiding aan te brengen tussen bijvoorbeeld baliewerknemers en chauffeurs;
 • Zorg voor voldoende desinfectie- en schoonmaakmiddelen en reinig werk- en pauzeerplekken regelmatig (vaker dan gewoonlijk);
 • Zorg voor voldoende reinigingsmiddelen en/of desinfecterende handgel (70% alcohol) om iedereen regelmatig de handen te kunnen laten wassen;
 • Zorg voor voldoende papieren zakdoeken en tissues en voor gesloten afvalbakken om gebruikte tissues in weg te gooien;
 • Zorg ervoor dat werknemers die ziek zijn, zich niet gehinderd voelen om zich ziek te melden;
 • Houd de richtlijn uit de gezondheidszorg aan: blijf bij klachten, als hoesten, verkoudheid en temperatuurverhoging thuis en kom pas weer op het werk na 24 uur zonder temperatuurverhoging;
 • Neem extra maatregelen om werknemers die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige klachten bij een besmetting met het coronavirus te beschermen;
 • Wissel documenten bij voorkeur digitaal uit;
 • Werk zoveel mogelijk in vaste teams;
 • Zorg voor duidelijke instructies met betrekking tot deze extra maatregelen.
Image
Image
Image
video-2.png
Image

Stichting Veilige Haven

Cypresbaan 6b
2908LT Capelle aan den IJssel

Tel.: +31(0)10 303 00 13

E: info@stichtingveiligehaven.nl

KvK-nummer: 30250671