Stichting Veilige Haven

het bevorderen van veiligheid, veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag in de Nederlandse zeehavens.
Beste werkgevers en werknemers in de havens,
We hebben allemaal te maken met de corona-pandemie. Deze eist wereldwijd veel slachtoffers, maar ook in Nederland. Inmiddels betreuren we ook het overlijden van een havenwerker en zijn er bij werknemers van een aantal bedrijven besmettingen geconstateerd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan of in elk geval te vertragen, heeft het RIVM richtlijnen opgesteld, die we inmiddels allemaal kennen, zoals: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboogholte, anderhalve meter afstand houden van elkaar.
Image

DONATEURS HEBBEN EEN STREEPJE VOOR!

Het afgelopen jaar vierde Stichting Veilige Haven samen met u het eerste VCH-lustrum.

Ter viering daarvan hebben we eenieder een korting van 50 procent gegeven op het cursusgeld VCH, Elementaire- + Sector of TD module.

Het bestuur heeft besloten om voor donateurs van SVH deze korting te continueren en daarnaast ook de losse modules sterk in prijs te verlagen.

Heeft u een bijdrage SVH in uw CAO laten opnemen dan bent u al donateur van de Stichting en heeft u recht op gereduceerde prijzen.

Bent u nog geen donateur en wilt u dat graag worden dan kunt u zich wenden tot de bestuurder van uw vakbond.

Met het donateurschap ondersteunt u de Stichting in haar werk en activiteiten om de veiligheid in de haven te vergroten. Belangrijk onderdeel daarvan was de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het Veiligheidscertificaat Havens (VCH). Inmiddels hebben 45 bedrijven de cursus ingevoerd.

Afgelopen jaar heeft SVH bovendien ingezet op een veiligheidsenquête onder havenwerkers en bedrijven. Ook is een app in ontwikkeling om incidenten in de haven te melden. Deze app wordt gepresenteerd tijdens de Arbo-dag, die in 2020 wordt georganiseerd. Informatie daarover volgt.

Met deze instrumenten beoogt SVH de vinger aan de pols te houden als het gaat om de (ervaren) veiligheid én de naleving daarvan.

Ter informatie de prijzen voor 2020:

  Donateurs

Standaard

VCH Elementair + Sector/TD € 80,00

€ 200,00

VCH Elementair € 65,00  € 170,00
VCH Sector/ TD € 30,00 €   95,00

 

 

Per 01-01-2020 gelden de volgende administratieve wijzigingen:

Facturen worden vanaf die datum volledig digitaal verwerkt, u kunt deze sturen naar: voogd.10863@mailtobasecone.com

Financiële vragen/kennisgevingen kunt u sturen naar: basvoogd@stichtingveiligehaven.nl

Vragen m.b.t. SVH/VCH kunt u richten aan: info@stichtingveiligehaven.nl

 

 

Wij wensen u en uw medewerkers/cursisten een veilig en gezond 2020 toe.

 

Bestuur Stichting Veilige Haven

Image
Image
Image
video-2.png
Image

Stichting Veilige Haven

Cypresbaan 6b
2908LT Capelle aan den IJssel

Tel.: +31(0)10 303 00 13

E: info@stichtingveiligehaven.nl

KvK-nummer: 30250671