VCH
Veiligheids Certificaat Havens

Werken in de haven kan uitdagend zijn met een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee. Een belangrijk aspect van het werken in de haven is de veiligheid. Havens zijn vaak drukke en gevaarlijke werkomgevingen, waarbij de werknemers dagelijks worden blootgesteld aan verschillende risico's, zoals zwaar materieel, gevaarlijke stoffen, slechte weersomstandigheden en menselijke fouten.Om de veiligheid te waarborgen en ongevallen te voorkomen, is het essentieel dat werknemers in de haven worden opgeleid in veiligheidsprocedures en -praktijken en bewustzijn. 

Stichting Veilige Haven
heeft het Veiligheidscertificaat Havens (VCH) ontwikkelt vanuit de wens en noodzaak om werknemers in de Nederlandse havens zo veilig mogelijk te laten werken. Een veiligheidsopleiding die werknemers bewust maakt van de risico’s en gevaren in de haven, en hoe ze deze kunnen minimaliseren.

Kenmerken

- ​Bewust zijn van gevaren voor jezelf en anderen.

- Weten wat je doet en welk materiaal er gebruikt moet 
   worden.

- Minder ongevallen, minder ziekteverzuim.

- Veiligere werkomgeving.

De VCH opleiding is ingeschaald NLQF Niveau 2. Lees hier meer

VCH 
ingeschaald ​NLQF 
niveau 2

Het VCH is ingeschaald op NLQF niveau 2 van het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk..

Wat is NLQF?

NLQF is een raamwerk voor niveaubepaling van alle mogelijke opleidingskwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF maakt formele door de overheid gereguleerde kwalificaties en non-formele private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. De meerwaarde van NLQF is vooral het bieden van transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt.

Waarom heeft VCH een NLQF kwalificatie?

De niveaus van NLQF zijn beschreven in leerresultaten in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Met NLQF weten werkgevers, maar ook werknemers en studenten wat iemands werken denkniveau is en op welk niveau hij of zij functioneert. Opleidingsaanbieders weten dankzij NLQF wat de kwalificatie waard is waar zij mensen voor opleiden.

Meer informatie over NLQF kan je vinden op   de website

Bekijk hier de registratie van het VCH

Donateurs van de Stichting Veilige Haven krijgen een gereduceerd tarief.

Als donateur van de Stichting Veilige Haven heeft u recht op gereduceerde prijzen.

Met het donateurschap ondersteunt u de Stichting in haar werk en activiteiten om de veiligheid in de haven te vergroten. Belangrijk onderdeel daarvan was de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het Veiligheidscertificaat Havens (VCH). Inmiddels hebben 45 bedrijven de cursus ingevoerd. 

Bent u nog geen donateur en wilt u dat graag worden? Dan kunt u zich wenden tot de bestuurder van uw vakbond.

Neem contact op met de Stichting Veilige Haven voor de mogelijkheden.